Εγγραφές σε ΑΕΙ & ΤΕΙ – Τι χρειάζεται!

alt

Από τις 12 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Οι επιτυχόντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε σχολής ή τμήματος -όσοι δεν εγγραφούν χάνουν οριστικά το δικαίωμα φοίτησης.
Η ανακοίνωση του υπουργείου αφορά τους εισακτέους που προέρχονται από το Γενικό Λύκειο ή από τα Επαγγελματικά Λύκεια, (ομάδα Β΄), τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) που εισήχθησαν στα ΤΕΙ, καθώς και των εισακτέους με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της σχολής ή του τμήματος, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είναι:

Αίτηση για εγγραφή.
Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί το όνομα και την ημερομηνία γέννησης.
Όσοι προέρχονται από το Γενικό Λύκειο και τα ΕΠΑΛ-Ομάδα Β’ πρέπει επίσης να υποβάλουν νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

Για τους επιτυχόντες στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, οι προθεσμίες και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν από τις ίδιες τις σχολές.
Επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή όσων εισάγονται στις επιπλέον θέσεις εισακτέων στα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνων, τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων) ή με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Οι εισακτέοι έχουν αυτά τα δικαιολογητικά από την υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίο. Μπορούν πάντως να ενημερώνονται από τις γραμματείες των τμημάτων είτε από τη σχετική εγκύκλιο εγγραφών στο δικτυακό τόπο του υπουργείου, minedu.gov.gr.
Στην ίδια προθεσμία εγγράφονται απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας, και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α’, που διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο. Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Τα δικαιολογητικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι:

Αίτηση για εγγραφή
Τίτλος απόλυσης Γενικού Λυκείου ή απολυτήριο ΕΠΑ.Λ- Α’ ή επικυρωμένο αντίγραφό του
Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.
Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα, ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι, εάν πρόκειται για αποφοίτους ΓΕΛ, ή
Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετάζονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) για την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα ΤΕΙ, εάν πρόκειται για κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α.

Πηγές : Newsroom ΔΟΛ – ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments