10 χρόνια

10 χρόνια: 2011 - 2021

Mήνυμα της Αναρχοσυνδικαλιστικής Ένωσης (ASB) Ολλανδίας στην απεργία της Ελληνικής Χαλυβουργίας

Workers of the Greek Steelworks,
With this letter we, the members of the Dutch Anarchosyndicalist Union, would like to declare our solidarity with your struggle, as well as offer a small contribution to your strike support fund.
In spite of the endless daily propaganda from our mainstream media,
in spite of the lies of our political and economic elites,
in spite of the “differences” between the European “core” and “periphery”.
We know about the conditions you have been working under,
we know about your struggle and why you fight it,
we know about your dead and wounded colleagues.
We stand in solidarity, to keep reminding that the working people of the world have common interests and common enemies,
we stand in solidarity, to encourage you to continue your direct, unmediated struggle,
we stand in solidarity, because your struggle concerns everyone who is called to suffer the consequences of a sinking economic and political system we did not choose.
We thank you and we wish you strength, until your victory!
Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB)
The Netherlands
15 December 2011
——————————

————————————————–
Εργαζόμενοι της Ελληνικής Χαλυβουργίας,
Με αυτό το γράμμα, εμείς, τα μέλη της Ολλανδικής Αναρχοσυνδικαλιστικής Ένωσης, θα θέλαμε να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας με τον αγώνα σας, καθώς και να προσφέρουμε μια μικρή συνεισφορά στο απεργιακό σας ταμείο.
Παρά την ατελείωτη καθημερινή προπαγάνδα από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης,
παρά τα ψέμματα των πολιτικών και οικονομικών μας ελίτ,
παρά τις “διαφορές” ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό “πυρήνα” και την “περιφέρεια”.
Ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεστε,
Ξέρουμε για τον αγώνα σας και γιατί τον δίνετε,
Ξέρουμε για τους νεκρούς και τραυματισμένους συναδέλφους σας.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, για να υπενθυμίζουμε συνεχώς οτι οι εργαζόμενοι του κόσμου έχουν κοινά συμφέροντα καθώς και κοινούς εχθρούς,
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, για να σας δώσουμε κουράγιο να συνεχίσετε τον άμεσο, αδιαμεσολάβητο αγώνα σας,
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, γιατί ο αγώνας σας αφορά όλους όσους καλούνται να υποστούν τις συνέπειες ενός καταρρέοντος οικονομικού και πολιτικού συστήματος που δεν επιλέξαμε.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε δύναμη, μέχρι τη νίκη!
Αναρχοσυνδικαλιστική Ένωση (ASB)
Ολλανδία
15 Δεκεμβρίου 2011

0 0 votes
Article Rating

Σχόλια

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο