Κίνα : Πόσες ζωές κοστίζει ένα iPad;

#f5f5f5;" title="In China, Human Costs Are Built Into an iPad">
#f5f5f5;" title="The explosion ripped through Building A5 on a Friday evening last May, an eruption of fire and noise that twisted metal pipes as if they were discarded straws">Η έκρηξη που ξέσπασε μέσα στο κτίριο Α5 ένα βράδυ Παρασκευής τον περασμένο Μάιο, ήταν τόσο δυνατή σε ένταση, που έκαμψε τους μεταλλικούς σωλήνες, σαν να ήταν καλαμάκια.

#f5f5f5;" title="When workers in the cafeteria ran outside, they saw black smoke pouring from shattered windows.">Όταν οι εργαζόμενοι στην καφετέρια έτρεξαν έξω, είδαν μαύρο καπνό να βγαίνει από τα  σπασμένα παράθυρα. Η έκρηξη ή#f5f5f5;" title="It came from the area where employees polished thousands of iPad cases a day.">ρθε από το τμήμα του εργοστασίου, όπου οι εργάτες γυαλίζουν χιλιάδες iPad την ημέρα.

#f5f5f5;" title="Two people were killed immediately, and over a dozen others hurt.">Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν αμέσως, και πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν σοβαρά. Καθώς#f5f5f5;" title="As the injured were rushed into ambulances, one in particular stood out."> οι τραυματίες εσπευσμένα μεταφέρονταν σε ασθενοφόρα, ένας από αυτούς ξεχώρισε ιδιαίτερα. Τα χαρακτηριστικά του ήταν παραμορφωμένα από την θερμότητα και τα αέρια της έκρηξης, ενώ ένας μεγάλος λεκές κόκκινου και μαύρου χρώματος είχε αντικαταστήσει το στόμα και την μύτη του.#f5f5f5;" title="His features had been smeared by the blast, scrubbed by heat and violence until a mat of red and black had replaced his mouth and nose.">

#f5f5f5;" title="“Are you Lai Xiaodong's father?” a caller asked when the phone rang at Mr. Lai's childhood home.">“Είστε ο πατέρας του Lai Xiaodong ;” ρώτησαν όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο πατρικό σπίτι του κ. Lai.  #f5f5f5;" title="Six months earlier, the 22-year-old had moved to Chengdu, in southwest China, to become one of the millions of human cogs powering the largest, fastest and most sophisticated manufacturing system on earth.">Έξι μήνες νωρίτερα, ο 22χρονος είχε μετακομίσει στο Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική Κίνα, για να γίνει ένα από τα εκατομμύρια ανθρώπινα γρανάζια που  τροφοδοτούν το μεγαλύτερο, ταχύτερο και πιο εξελιγμένο σύστημα παραγωγής πάνω στη γη. #f5f5f5;" title="That system has made it possible for Apple and hundreds of other companies to build devices almost as quickly as they can be dreamed up.">Το σύστημα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Apple και σε εκατοντάδες άλλες εταιρείες να κατασκευάζουν συσκευές τόσο γρήγορα, όσο δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. 

#f5f5f5;" title="“He's in trouble,” the caller told Mr. Lai's father.">“Υπάρχει πρόβλημα” είπε το άτομο που τηλεφώνησε στον πατέρα του κ. Lai.   #f5f5f5;" title="“Get to the hospital as soon as possible.”">“Πηγαίνετε στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό.”

#f5f5f5;" title="In the last decade, Apple has become one of the mightiest, richest and most successful companies in the world, in part by mastering global manufacturing.">Κατά την τελευταία δεκαετία, η Apple έχει καταστεί μία από τις ισχυρότερες, πιο πλούσιες και πιο επιτυχημένες εταιρείες στον κόσμο, εν μέρει από τον έλεγχο της παγκόσμιας παραγωγής.  Η #f5f5f5;" title="Apple and its high-technology peers — as well as dozens of other American industries — have achieved a pace of innovation nearly unmatched in modern history.">Apple και οι εφάμιλλές της εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας – καθώς και δεκάδες άλλες αμερικανικές βιομηχανίες – έχουν επιτύχει έναν καινοτόμο ρυθμό παραγωγής, σχεδόν χωρίς ταίρι στη σύγχρονη ιστορία.

#f5f5f5;" title="However, the workers assembling iPhones, iPads and other devices often labor in harsh conditions, according to employees inside those plants, worker advocates and documents published by companies themselves.">Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στη συναρμολόγηση  των iPhones, iPads και άλλων συσκευών, εργάζονται συχνά σε σκληρές συνθήκες, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων σε αυτά τα εργοστάσια, στο γεγονός αυτό συνηγορούν ακόμα και τα έγγραφα που δημοσιεύονται από τις ίδιες τις εταιρίες. #f5f5f5;" title="Problems are as varied as onerous work environments and serious — sometimes deadly — safety problems.">Τα προβλήματα είναι ποικίλα, όπως το επαχθές περιβάλλον εργασίας και κυρίως τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, που οδηγούν συχνά σε θανατηφόρα ατυχήματα. 

#f5f5f5;" title="Employees work excessive overtime, in some cases seven days a week, and live in crowded dorms.">Οι εργαζόμενοι εργάζονται υπερβολικές ώρες, σε ορισμένες περιπτώσεις επτά ημέρες την εβδομάδα, και ζουν σε ασφυκτικά γεμάτους κοιτώνες. #f5f5f5;" title="Some say they stand so long that their legs swell until they can hardly walk.">Μερικοί λένε ότι στέκονται τόση πολύ ώρα όρθιοι, που τα πόδιά τους πρήζονται και μετά βίας μπορούν μετά να περπατήσουν. Ανήλικοι #f5f5f5;" title="Under-age workers have helped build Apple's products, and the company's suppliers have improperly disposed of hazardous waste and falsified records, according to company reports and advocacy groups that, within China, are often considered reliable, independent monitors.">εργαζόμενοι βοηθούν στην παραγωγή των προϊόντων της Apple, ενώ προμηθευτές της εταιρείας έχουν διαθέσει επικίνδυνα και παράνομα χημικά για την κατασκευή των προϊόντων καθώς και νοθευμένα και επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με τις εκθέσεις της εταιρείας και τις ομάδες υπεράσπισης, τα οποία στο εσωτερικό της Κίνας, θεωρούνται συχνά αξιόπιστα και νόμιμα.
#f5f5f5;" title="More troubling, the groups say, is some suppliers' disregard for workers' health.">

#f5f5f5;" title="More troubling, the groups say, is some suppliers' disregard for workers' health.">Το πιο ανησυχητικό, λένε οι ομάδες, είναι «η αδιαφορία των προμηθευτών για την υγεία των εργαζομένων». #f5f5f5;" title="Two years ago, 137 workers at an Apple supplier in eastern China were injured after they were ordered to use a poisonous chemical to clean iPhone screens.">Πριν από δύο χρόνια, 137 εργάτες, που εργάζονταν σε εργοστάσιο ενός προμηθευτή της Apple στην ανατολική Κίνα,  τραυματίστηκαν, αφού τους είχε δοθεί εντολή να χρησιμοποιήσουν δηλητηριώδη χημικά για να καθαρίσουν τις οθόνες των iPhone. #f5f5f5;" title="Within seven months last year, two explosions at iPad factories, including in Chengdu, killed four people and injured 77.">Μέσα σε επτά μήνες τoν τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει δύο εκρήξεις σε εργοστάσια, που παράγουν iPad,  ανάμεσα στα εργοστάσια και κείνο του Chengdu, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 77.  #f5f5f5;" title="Before those blasts, Apple had been alerted to hazardous conditions inside the Chengdu plant, according to a Chinese group that published that warning.">Πριν από τις εκρήξεις, η Apple ήταν σε εγρήγορση σχετικά με τις επικίνδυνες συνθήκες, που επικρατούσαν μέσα στο εργοστάσιο Chengdu, σύμφωνα με μια κινεζική ομάδα που δημοσίευσε την προειδοποίηση που είχε γίνει.

#f5f5f5;" title="“If Apple was warned, and didn't act, that's reprehensible,” said Nicholas Ashford, a former chairman of the National Advisory Committee on Occupational Safety and Health, a group that advises the United States Labor Department.">“Αν η Apple είχε προειδοποιηθεί, και δεν ενήργησε άμεσα αυτό είναι κατακριτέο”, δήλωσε ο Νcholas Ashford, πρώην πρόεδρος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, μια ομάδα που συμβουλεύει το υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών.  #f5f5f5;" title="“But what's morally repugnant in one country is accepted business practices in another, and companies take advantage of that.”">“Αλλά αυτό που είναι ηθικά αποκρουστικό σε μια χώρα, είναι αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές σε μια άλλη, και οι εταιρείες αυτό το εκμεταλλεύονται.”

#f5f5f5;" title="Apple is not the only electronics company doing business within a troubling supply system.">Η Apple δεν είναι η μοναδική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών, που χρησιμοποιεί για την παραγωγή της, ένα προβληματικό και απάνθρωπο εργασιακό σύστημα. #f5f5f5;" title="Bleak working conditions have been documented at factories manufacturing products for Dell, Hewlett-Packard, IBM, Lenovo, Motorola, Nokia, Sony, Toshiba and others.">Οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας έχουν τεκμηριωθεί και σε εργοστάσια που παράγουν προϊόντα για την Dell, Hewlett-Packard, IBM, Lenovo, Motorola, Nokia, Sony, Toshiba και άλλες.

#f5f5f5;" title="Current and former Apple executives, moreover, say the company has made significant strides in improving factories in recent years.">Νυν και πρώην στελέχη της Apple, άλλωστε, λένε ότι η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση των συνθηκών στα εργοστάσια τα τελευταία χρόνια. #f5f5f5;" title="Apple has a supplier code of conduct that details standards on labor issues, safety protections and other topics.">Η Apple έχει έναν κωδικό συμπεριφοράς για τον προμηθευτή, που περιγράφει με λεπτομέρειες τα απαιτούμενα δεδομένα, σε θέματα εργασίας, ασφάλειας και άλλων θεμάτων. #f5f5f5;" title="The company has mounted a vigorous auditing campaign, and when abuses are discovered, Apple says, corrections are demanded.">Η εταιρεία έχει οργανώσει μια δυναμική εκστρατεία ελέγχου και η Apple λέει, πώς όταν ανακαλύπτει εκμετάλλευση ή παρανομίες απαιτεί την άμεση βελτίωση και διόρθωση των συνθηκών.

#f5f5f5;" title="And Apple's annual supplier responsibility reports, in many cases, are the first to report abuses.">Επιπλέον οι ετήσιες εκθέσεις της Apple για τις ευθύνες του προμηθευτή, σε πολλές περιπτώσεις, είναι οι πρώτες που καταγγέλλουν τις εργασιακές καταπατήσεις. #f5f5f5;" title="This month, for the first time, the company released a list identifying many of its suppliers.">Αυτό το μήνα, για πρώτη φορά, η εταιρεία κυκλοφόρησε μια λίστα ονοματίζοντας πολλούς από τους προμηθευτές της.

#f5f5f5;" title="But significant problems remain.">Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά προβλήματα. #f5f5f5;" title="More than half of the suppliers audited by Apple have violated at least one aspect of the code of conduct every year since 2007, according to Apple's reports, and in some instances have violated the law.">Περισσότεροι από τους μισούς από τους προμηθευτές που ελέγχονται από την Apple, παραβιάζουν τουλάχιστον μία πτυχή του κώδικα δεοντολογίας κάθε χρόνο από το 2007, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Apple, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παραβιάσει το νόμο. #f5f5f5;" title="While many violations involve working conditions, rather than safety hazards, troubling patterns persist.">Ενώ πολλές παραβιάσεις αφορούν τις συνθήκες εργασίας, παρά την ασφάλεια, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχητικές περιπτώσεις.

#f5f5f5;" title="“Apple never cared about anything other than increasing product quality and decreasing production cost,” said Li Mingqi, who until April worked in management at Foxconn Technology, one of Apple's most important manufacturing partners.">“Η Apple ποτέ δεν νοιαζόταν για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση του κόστους παραγωγής”, δήλωσε ο Li Mingqi, ο οποίος μέχρι τον Απρίλιο εργάστηκε στο τμήμα διαχείρισης του  Foxconn Technology, ενός από τους πιο σημαντικούς συνεταίρους παραγωγής της Apple. #f5f5f5;" title="Mr. Li, who is suing Foxconn over his dismissal, helped manage the Chengdu factory where the explosion occurred.">Ο κ. Λι, ο οποίος έχει μηνύσει την Foxconn για την απόλυσή του, βοήθησε στην διαχείριση του εργοστασίου Chengdu, όταν συνέβη η έκρηξη.

#f5f5f5;" title="“Workers' welfare has nothing to do with their interests,” he said.">«Η ευημερία των εργαζομένων δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντά τους», είπε.

#f5f5f5;" title="Some former Apple executives say there is an unresolved tension within the company: executives want to improve conditions within factories, but that dedication falters when it conflicts with crucial supplier relationships or the fast delivery of new products.">Μερικά πρώην στελέχη της Apple λένε,  ότι υπάρχει μια ανεπίλυτη ένταση στο εσωτερικό της εταιρείας: στελέχη θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες μέσα στα εργοστάσια, αλλά η επιθυμία αυτή παραπαίει, όταν έρχεται σε σύγκρουση με τις κρίσιμες σχέσεις με τους προμηθευτές ή με την ανάγκη για γρήγορη παράδοση των νέων προϊόντων. Την Τ#f5f5f5;" title="Tuesday, Apple reported one of the most lucrative quarters of any corporation in history, with $13.06 billion in profits on $46.3 billion in sales.">ρίτη, ανακοινώθηκε, ότι η Apple, είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες εταιρείες στην ιστορία, με 13,06 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη και  46.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. #f5f5f5;" title="Its sales would have been even higher, executives said, if overseas factories had been able to produce more.">Οι πωλήσεις της θα ήταν ακόμη υψηλότερες, δηλώνουν στελέχη, αν στο εξωτερικό τα εργοστάσια ήταν σε θέση να παράγουν περισσότερο.

#f5f5f5;" title="Executives at other corporations report similar internal pressures.">Στελέχη σε άλλες εταιρείες αναφέρουν παρόμοιες εσωτερικές πιέσεις. #f5f5f5;" title="This system may not be pretty, they argue, but a radical overhaul would slow innovation.">Το σύστημα αυτό μπορεί να μην είναι αποδεκτό, υποστηρίζουν, αλλά μια ριζική αναμόρφωση θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό παραγωγής. #f5f5f5;" title="Customers want amazing new electronics delivered every year.">Οι πελάτες θέλουν να τους παρέχονται καταπληκτικά νέα ηλεκτρονικά προϊόντα κάθε χρόνο.

#f5f5f5;" title="“We've known about labor abuses in some factories for four years, and they're still going on,” said one former Apple executive who, like others, spoke on the condition of anonymity because of confidentiality agreements.">“Γνωρίζουμε για τις άθλιες συνθήκες και την εκμετάλλευση εργασίας που υπάρχει  σε ορισμένα εργοστάσια εδώ και  τέσσερα χρόνια, και οι συνθήκες αυτές συνεχίζονται”, είπε ένα πρώην στέλεχος της Apple, που, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω των συμφωνιών εμπιστευτικότητας. #f5f5f5;" title="“Why?">«Γιατί; #f5f5f5;" title="Because the system works for us.">Επειδή το σύστημα λειτουργεί για μας. #f5f5f5;" title="Suppliers would change everything tomorrow if Apple told them they didn't have another choice.”">Οι προμηθευτές θα άλλαζαν τα πάντα αύριο κιόλας, αν η Apple τους έλεγε ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. “

#f5f5f5;" title="“If half of iPhones were malfunctioning, do you think Apple would let it go on for four years?” the executive asked.">“Αν τα μισά iPhones που παράγονταν ήταν δυσλειτουργικά, νομίζετε ότι η Apple θα είχε επιτρέψει να συνεχίζονται αυτές οι συνθήκες για τέσσερα χρόνια;” Επεσήμανε το πρώην στέλεχος.

#f5f5f5;" title="“If half of iPhones were malfunctioning, do you think Apple would let it go on for four years?” the executive asked.">http://www.nytimes.com/2012/01/26/business/ieconomy-apples-ipad-and-the-human-costs-for-workers-in-china.html_r=1&pagewanted=all?src=tp&smid=fb-sharealt

Σχόλια

0 0 votes
Βαθμολογία άρθρου
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο