Μεγάλη αύξηση των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στις Η.Π.Α

#f5f5f5;" title="Nearly 8 million children in the United States were living in high-poverty areas in 2010—about 1.6 million more than there were just ten years ago—according to a new report from the Annie E. Casey Foundation, a private charitable organization whose primary mission">Σχεδόν 8 εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες ζούσαν σε περιοχές υψηλής φτώχειας το 2010, περίπου 1,6 εκατ. περισσότερα από ό, τι υπήρχαν μόλις πριν από δέκα χρόνια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση από την Annie E. Casey Foundation, μια ιδιωτική φιλανθρωπική οργάνωση με κύρια αποστολή της,#f5f5f5;" title="is to foster public policies that help meet the needs of vulnerable children and families."> να ενθαρρύνει τις δημόσιες πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευάλωτων παιδιών και των οικογενειών τους.
#f5f5f5;" title="Based on data from the US Census Bureau's American Community Survey (ACS), the KIDS COUNT Data Snapshot shows that about 7.9 million children (roughly 11% of the population) are growing up in areas where at least " of="of" residents="residents" live="live" below="below" the"="the"">Με βάση τα στοιχεία από την αμερικανική κοινοτική έρευνα της Απογραφής των ΗΠΑ  (ACS), η καταμέτρηση δεδομένων δείχνει ότι, περίπου 7,9 εκατομμύρια παιδιά (περίπου το 11% του πληθυσμού) μεγαλώνουν σε περιοχές, όπου τουλάχιστον το 30% των κατοίκων ζουν κάτω από το κρατικό όριο #f5f5f5;" title="federal poverty level—about $22,000 per year for a family of four.">της φτώχειας, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 22.000 δολάρια ανά έτος για μια τετραμελή οικογένεια. 

#f5f5f5;" title="federal poverty level—about $22,000 per year for a family of four."> #f5f5f5;" title="Those numbers are up from 2000, when data showed 6.3 million kids (9% of the poulation) were living in economically depressed communities, which " lack="lack" access="access" to="to" resources="resources" that="that" are="are" critical="critical" to="to" healthy="healthy" growth="growth" and="and" development,="development," including="including" quality="quality" education,="education," medical="medical" care="care" and"="and"">Αυτοί οι αριθμοί βρίσκονται σε αύξηση από το 2000, τα στοιχεία δείχνουν πως 6,3 εκατομμύρια παιδιά (το 9% δηλαδή του πληθυσμού) ζουν σε οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές και συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους που είναι κρίσιμοι για την υγιή ανάπτυξη και εξέλιξή τους, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής εκπαίδευσης, της ιατρικής περίθαλψης και της πρόσβασής τους σε #f5f5f5;" title="safe outdoor spaces.">ασφαλείς εξωτερικούς χώρους. 
#f5f5f5;" title="title" in="in" these="these" high-poverty="high-poverty" areas="areas" are="are" at="at" risk="risk" for="for" health="health" and="and" developmental="developmental" challenges="challenges" in="in" almost="almost" every="every" aspect="aspect" of="of" their="their" lives,="lives," from="from" education="education" to="to" their="their" chances="chances" for="for" economic="economic" success="success" as="as" adults,”="adults,”" said="said" Laura="Laura" Speer,="Speer," associate="associate" director="director" for="for" policy="policy" reform="reform" and="and" data="data" at="at" the="the" Casey"="Casey"">«Τα παιδιά σε αυτές τις υψηλού φτώχειας περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την υγεία τους και στερούνται τα απαραίτητα ως προς την ανάπτυξή τους σε κάθε σχεδόν πτυχή της ζωής τους, από την εκπαίδευση μέχρι τις πιθανότητές τους για την οικονομική τους χειραφέτηση ως ενήλικες», δήλωσε η Laura Speer, αναπληρωτής διευθύντρια για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής και των δεδομένων στο Ίδρυμα Casey.#f5f5f5;" title="Foundation. " disadvantaged="disadvantaged" communities="communities" into="into" better="better" places="places" to="to" raise="raise" children="children" is="is" vital="vital" to="to" ensuring="ensuring" the="the" next="next" generation="generation" and="and" their="their" families="families" realize="realize" their="their" potential.”"="potential.”""> “Η μεταφορά αυτών των μη προνομιούχων κοινοτήτων σε πιο αναπτυγμένες περιοχές για να αναθρέψουν τα παιδιά τους είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της επόμενης γενιάς και των οικογενειών τους, ώστε να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.”
#f5f5f5;" title="And Speer, speaking with The Nation's Greg Kaufmann, said she finds the new data " disturbing”="disturbing”" because="because" the="the" long-term="long-term" trends="trends" have="have" taken="taken" such="such" a="a" turn="turn" for="for" the="the" worse."="worse."">Η Speer, μιλώντας με τον Greg Kaufmann, ανέφερε ότι βρίσκει τα νέα δεδομένα “ιδιαίτερα ανησυχητικά”, επειδή οι μακροπρόθεσμες τάσεις δείχνουν μια ξεκάθαρη στροφή προς το χειρότερο.
#f5f5f5;" title="title" is="is" re-concentrating,”="re-concentrating,”" Speer="Speer" told="told" The="The" Nation.="Nation." "There's=""There's" more="more" segregation="segregation" in="in" terms="terms" of="of" income="income" in="in" the="the" US="US" and="and" this="this" can="can" have="have" really="really" bad="bad" impacts="impacts" for="for" kids.”"="kids.”""> Eπίσης η Speer ανέφερε ότι, “η φτώχεια βρίσκεται σε πλήρη επανασύσταση. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τα έσοδα των οικογενειών στις ΗΠΑ και αυτό μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις για τα παιδιά.”

Σχόλια

0 0 votes
Βαθμολογία άρθρου
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο