Σε διενέργεια διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.300.100€ προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την αγορά δυο οχημάτων “X-ray VAN”.

 Σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές τα οχήματα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανίχνευσης όπλων, ναρκωτικών, εκρηκτικών, προϊόντων καπνού, οινοπνευματωδών ουσιών, καύσιμων υλών, λαθρεπιβατών και ζώων, εκπέμποντας αρκετή ακτινοβολία προκειμένου να διαπερνιούνται 6mm μεταλλικής επιφάνειας, σταθερών ή κινούμενων “στόχων”, χωρίς τη συνεργασία των επιβαινόντων.

 Πέραν της παράφορης παραβίασης της ιδιωτικότητας, Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, που ως γνωστών είναι επιβλαβείς για την υγεία κυρίως εγκύων και παιδιών που θα είναι ανέφικτο να προβλεφθεί πως επιβαίνουν ενός πιθανού “στόχου”.

Βίντεο διαφήμισης ενός X-ray Van:

{"video":"http://www.youtube.com/watch?v=iABPKd0vFxQ","width":"560","height":"315"}


avatar
  Subscribe  
Notify of