10 χρόνια

10 χρόνια: 2011 - 2021

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δικαιώνει τους Σύρους πρόσφυγες

Καθώς το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να μην αντιδρά στο συνεχιζόμενο δράμα των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα από τις 19 Νοεμβρίου, στην συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου έγινε αναφορά στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 80/2006, το οποίο αναφέρει πως σκοπός του είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/55 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελων όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (Ε 212/7-8-2001).

Η πολιτεία, διαμέσου του Υπουργείου Εσωτερικών, εξακολουθεί να παραμάνει αμετάβλητη στην θέση πως μόνη λύση για τους Σύρους πρόσφυγες στο Σύνταγμα και αλλού, είναι η αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, που ωστόσο δεν κατοχυρώνει κανένα πραγματικό δικαίωμα στους πρόσφυγες πολέμου, όπως και το ίδιο το Υπουργείο ανέφερε στην κατάπτυστη επιστολή που μοίρασε στο Σύνταγμα δύο φορές, και στην οποία ανέφερε πως αν αιτηθούν άσυλο στην Ελλάδα θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν μόνο σε αυτήν, ωστόσο δεν θα πρέπει να έχουν προσδοκίες για κάτι τέτοιο καθώς στην χώρα υπάρχουν ήδη 1.240.000 άνεργοι.

Το Π.Δ.80/2006 αναφέρει αναλυτικά πως οι εκτοπισθέντες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους επιδέχονται «προσωρινής προστασίας» διάρκειας ενός έτους, που παρατείνεται αυτοδικαίως για περίοδο έξι μηνών. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει την ευθύνη έγγραφης ενημέρωσης  σε γλώσσα κατανοητή από τους εκτοπισθέντες, σχετικά με τα δικαιώματα τους. Τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας διαμένουν σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν με μέριμνα και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ αν δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, τους παρέχεται σίτιση, ρουχισμός και κάθε άλλη κοινωνική συνδρομή.

Παράλληλα, η άδεια διαμονής που χορηγείται σε άτομο που απολαμβάνει προσωρινής προστασίας, επέχει και θέση άδειας εργασίας για το νομό όπου καθορίστηκε η διαμονή και καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, ενώ στους ανήλικους παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια σχολεία. Σημειώνεται δε, πως τα άτομα αυτά δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν αίτημα ασύλου για να διεκδικήσουν τα ευεργετήματα της προσωρινής προστασίας, ωστόσο διατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν εφόσον το επιθυμούν, ενώ ακόμα κι αν το πράξουν και το αίτημα τους απορριφθεί, εξακολουθούν να διατηρούν τα προνόμια της προσωρινής προστασίας μέχρι την λήξη της.

Κατά την διάρκεια της προσωρινής προστασίας, οι Ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις Αρχές άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για την μεταφορά εκεί ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας, υπό τον όρο ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα εχουν συγκατατεθεί σ’ αυτή τη μεταγωγή. Οι αιτήσεις μεταγωγής γνωστοποιούνται στην Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και στο κράτος-μέλος στο οποίο θα γίνει η μεταγωγή. Μετά την μεταγωγή λήγουν οι άδειες διαμονής των μεταγομένων ατόμων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές αρχές.

Στο τέλος του ΦΕΚ (σελ.839 – Παράρτημα Ι) υπάρχει υπόδειγμα άδειας διέλευσης για τη μεταγογή ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας.

Ακολουθεί το ΦΕΚ Α’ 82/14-4-2006 που περιλαμβάνει το Π.Δ. 80/2006:

document.pdf

0 0 votes
Article Rating

Σχόλια

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Μετάβαση στο περιεχόμενο