Προυπολογισμός 2012 — 25 (να είναι οι ώρες σας) νέες φοροεπιβαρύνσεις.

 

Σκληρά μέτρα με την έγκριση της Τρόικας που θα πλήξουν εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους το 2012 – όπως προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών – περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ενδεικτικό του τι θα συμβεί είναι ότι προβλέπεται αύξηση των εσόδων από τη φορολογία των φυσικών προσώπων το 2012 σε σύγκριση με το τρέχον έτος κατά 27,5% λόγω της κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της σημαντικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στα 5.000 ευρώ. Και αυτά αναφέρονται αυτολεξεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από τις αρχές του νέου έτους, όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά και επιβαρυντικά μέτρα για όλα τα νοικοκυριά που διαθέτουν από ένα διαμέρισμα, μία μονοκατοικία ή μεζονέτα αλλά και κάποια επαγγελματική στέγη (γραφείο, κατάστημα κτλ.). Οι νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, της έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, στα δημοτικά τέλη, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές παροχές κτλ. Μάλιστα αν η αύξηση συνδυαστεί με τη μείωση των αφορολόγητων ορίων που ισχύουν σήμερα για την απόκτηση Α΄ κατοικίας με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό, τότε οι επιβαρύνσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν υψηλή κερδοφορία κατά το 2010 θα επιβαρυνθούν με νέα έκτακτη εισφορά ενώ με πρόσθετη φορολογία θα επιβαρυνθούν όσοι έβγαλαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2012 – αρκετά από τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί στο Μεσοπρόθεσμο – και αναμένεται να οδηγήσουν σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στην αύξηση(χα,χα) των εσόδων του προϋπολογισμού είναι τα εξής:

 

1. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ.

2. Η κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.

3. Η επαναξιολόγηση και κατάργηση ορισμένων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.

4. Η διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους.

5. Η συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το έτος 2011.

6. Η αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

7. Η συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

8. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2010.

9. Η πλήρης εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

10. Η πλήρης απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό.

11. Η πλήρης εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και η εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις.

12. Η συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο 2011,
13. Η πλήρης απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%,
14. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,
15. Η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και
16. Η πλήρης απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών.

 

Η ενίσχυση των εσόδων, αναμένεται και από τις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

17. Τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων πρόσθετων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.

18. Την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΤΗΔΕ), που είναι σε ισχύ από το 2011 και

19. Την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012

20. Τη φορολόγηση των κεφαλαίων που επαναπατρίζονται ή παραμένουν στο εξωτερικό.

Η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα προκύψει και από άλλες παρεμβάσεις όπως είναι:

21. Το νέο πλαίσιο εκδίκασης των φορολογικών διαφορών.
22. Το σχέδιο δράσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
23. Την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
24. Την επέκταση του ΦΠΑ σε νέες κατηγορίες επαγγελματιών.
25. Τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος.

Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στα έσοδα από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στο ενιαίο μισθολόγιο και στις επιμέρους μειώσεις των συνταξιοδοτικών παροχών.

 

Τα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2012 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 58.004 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,1% έναντι του 2011.

 

Άμεσοι φόροι


Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 23.637 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι του 2011.

 

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται αυξημένα κατά 27,5% λόγω της κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της σημαντικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στα 5.000 ευρώ.

 

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένονται μειωμένα κατά 22% λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από 24% σε 20% για τη χρήση 2011.

 

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα το έτος 2012, αφενός διότι το 2011 δεν εισπράττονται καθόλου έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους για τα φυσικά πρόσωπα, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων και αφετέρου λόγω της πλήρους απόδοσης του μέτρου της επιβολής του ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο εκτιμάται να ενισχύσει τα έσοδα της εν λόγω κατηγορίας κατά 2.900 εκατ. ευρώ.

 

Έμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29.087 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2011.

 

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 2,3% και να ανέλθουν σε 16.510 εκατ. ευρώ. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στα επίπεδα της κατανάλωσης, αναμένεται να μετριαστούν λόγω της πλήρους εφαρμογής του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και στην αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.048 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%, λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

 

Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 10.679 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ στον καπνό, καθώς και της περαιτέρω αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης.

 

Από έμμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπονται μειωμένα έσοδα λόγω της απουσίας εσόδων προερχόμενων από την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων που εμφανίστηκαν στα έσοδα των ετών 2010 και 2011.

 

Μη φορολογικά έσοδα

Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 30,2% έναντι του 2011 και να διαμορφωθούν σε 3.166 εκατ. ευρώ, λόγω της απουσίας εσόδων που εμφανίστηκαν στο 2011 αλλά δεν επαναλαμβάνονται στο έτος 2012. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα έσοδα από τα παράβολα για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυθαιρέτων, οι καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης, καθώς και μερίσματα οργανισμών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ.

 


Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων
Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων το έτος 2012 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 3.800 εκατ. ευρώ, και να επιστρέψουν στα φυσιολογικά, για το μέγεθος των εισπράξεων, επίπεδα, δεδομένου ότι δεν θα επαναληφθούν το έτος 2012, οι αυξημένοι συμψηφισμοί επιστροφών με οφειλές προς το Δημόσιο, που είχαν συγκυριακό χαρακτήρα και έγιναν στο προηγούμενο έτος.

Πηγή : tovima.gr

Να τα εκατοστήσουμε . Κλείνουν και 2 χρόνια στην κυβέρνηση σήμερα…

Σχόλια

0 0 votes
Βαθμολογία άρθρου
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο