Εικαστικά

Αρχική Λογοκριμένα Εικαστικά
Βίντεο εικαστικού περιεχομένου

Explore your senses in police occupied Greece

3 years of austerity in Greece imposed by a brutal police state. If you are opposing to austerity and "bailouts", you are demonstrating asking...

Περί καταλήψεων

in english: ----------------------------- Squats are our home and to us our comrades are home home of ours is solidarity the street is our own home our home...
video