Οι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #32 |...

Περιέχει κακές λεξούλες! ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

Οι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #31 |...

 Περιέχει κακές λεξούλες! ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #30 |...

Περιέχει κακές λεξούλες .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #29 |...

Περιέχει κακές λεξούλες .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #28 |...

Περιέχει κακές λεξούλες! .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................

Οι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #27 |...

Περιέχει κακές λεξούλες!  ...................................................................................... ......................................................................................

Οι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο#26 | 10.7.2014

Περιέχει κακές λεξούλες! ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... .................................  

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #25 |...

  Περιέχει κακές λεξούλες! ...............................................................................................................................................................

Ανέκδοτο που μόλις εκδόθηκε

Κάποτε σε ένα χωρίο ζούσε μια οικογένεια με δυο γιούς πάνω κάτω στην ίδια ηλικία και οι δύο. Τα αγόρια μεγάλωσαν, έγιναν άντρες και...

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο # 24...

Περιέχει κακές λεξούλες!  .......................................................................................................................................................................................................................  

Oι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο # 23...

Περιέχει κακές λεξούλες!  ........................................................................................................................................................................................................................  

Οι ειδήσεις στα γαλλικά με τον Τίτο τον Μακρύτερο #22 |...

Περιέχει κακές λεξούλες! ....................................................................................................