αντιspin

Αρχική Αρχείο εκπομπών αντιspin
Τί, ποιός, πού, πότε και πώς. Με μια λέξη, πλαίσιο. Γεγονότα και ιστορίες, μέσα στο πλαίσιό τους. Όχι βιαστικά, όχι παραγωγικά, όχι δημοσιογραφικά. Η Φωνή του Καθεστώτος: Στιγμιότυπα από την μηντιακή προπαγάνδα και τις στημένες ατζέντες. *Spin: μια μορφή προπαγάνδας που, μέσα από την ερμηνεία των δεδομένων προσπαθεί να δημιουργήσει μια θετική ή αρνητική εικόνα. Συνήθως εξυπονοείται η χρήση ανέντιμων και παραπλανητικών τακτικών έντονης χειραγώγησης.
Mastodon