Ποιό είναι το -μέχρι τώρα- κόστος της επένδυσης της Eldorado
και πόσοι εργαζόμενοι θα μείνουν στον αέρα, αν δεν γίνει η επένδυση;

(Ισχύει διαχρονικά)

Κάνε νέο υπολογισμό! tweet fb
Με την ευγενική χορηγία