Αρχική Θέματα γλώσσα

γλώσσα

Γλωσσικές λαθροχειρίες και λαθροφασίστες

«Λάθρα» σημαίνει «κρυφά», «διαφεύγοντας την προσοχή», συνεκδοχικά παίρνει τη σημασία «παράνομα». Σύνθετα με «λάθρα» είναι λέξεις που δηλώνουν ενέργεια, πράξη, όχι ιδιότητα. Για παράδειγμα: Λαθροκυνηγός: Αυτός...
Mastodon