Αρχική Θέματα δημοκρατία

δημοκρατία

Σκέψεις για την έρευνα για τη δημοκρατία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που...

Αρχικά είναι σωστό να αναφερθεί πως το δομημένο ερωτηματολόγιο είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται για περιγραφική έρευνα, δηλαδή παρουσιάζει μια εικόνα της κοινωνίας, αδυνατώντας όμως...

Ο Εκφασισμός της Δημοκρατίας

Γράφει το  ypopto_mousi    «Η δημοκρατία υπονομεύεται χωρίς ήπιο κλίμα.» «Προσέξτε: Όπως η θεωρία της καλής και της κακής βίας τελικά πυροδοτεί τη βία και τον εξτρεμισμό, έτσι...

Ἰσοκράτης: «τσακῖστε τοὺς φασίστες ὅπου τοὺς βρῇτε»

Οἱ ῥητορικοὶ λόγοι δὲν ἐνδείκνυνται μὲν γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων πολιτικῆς φιλοσοφίας· καθὼς εἶναι ἐκ φύσεως προωρισμένοι νὰ στηρίξουν μία καὶ μόνη ἄποψι σὲ...
Mastodon