10 χρόνια

10 χρόνια: 2011 - 2021

🏷 Θέμα: ΟΗΕ

#BDS">Ο ΟΗΕ θα δημοσιεύσει κατάλογο των εταιρειών που συνδέονται με ισραηλινούς εποικισμούς παρά την πίεση των ΗΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο