🏷 Θέμα: ΟΗΕ

#BDS">Ο ΟΗΕ θα δημοσιεύσει κατάλογο των εταιρειών που συνδέονται με ισραηλινούς εποικισμούς παρά την πίεση των ΗΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο