Αρχική Θέματα Πρωτοβουλία για την διάνοιξη πηγάδας στο Βόλο

Πρωτοβουλία για την διάνοιξη πηγάδας στο Βόλο

Η «Πρωτοβουλία για την διάνοιξη πηγάδας στο Βόλο» αναλαμβάνει την ευθύνη...

Με την υπογραφή «Πρωτοβουλία για την διάνοιξη πηγάδας στο Βόλο» και κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Indymedia και συνοδεύεται από δυο φωτογραφίες, αναλαμβάνεται η ευθύνη για...
Mastodon