Αρχική Θέματα Errico Malatesta

Errico Malatesta

Errico Malatesta: Για την Αναρχία

Είναι αρκετά διαδεδομένη η πεποίθηση ότι όταν λέμε ότι είμαστε επαναστάτες εννοούμε ότι η αναρχία πρέπει να έρθει μεμιάς, σαν άμεσο επακόλουθο ενός ξεσηκωμού...
Mastodon