🏷 Θέμα: SupportArtWorkers

#SupportArtWorkers για τον Β. Δημάκη: «Δεν είν’ δικαιοσύνη η βία, η τιμωρία /Θέλουμε αναμόρφωση με ανοιχτά βιβλία»" >

#SupportArtWorkers για τον Β. Δημάκη: «Δεν είν’ δικαιοσύνη η βία, η τιμωρία /Θέλουμε αναμόρφωση με ανοιχτά βιβλία»">Οι για τον Β. Δημάκη: «Δεν είν’ δικαιοσύνη η βία, η τιμωρία /Θέλουμε αναμόρφωση με ανοιχτά βιβλία»

Μετάβαση στο περιεχόμενο