Αρχική Θέματα Pizza Fan

Pizza Fan

Pizza Fan: Αδήλωτα ατυχήματα εργαζομένων με την απειλή της απόλυσης...

  Καταγγελία της Επιτροπής Εργαζομένων στην Pizza Fan, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες, υπό την απειλή της απόλυσης, πιέζουν τους διανομείς να μην αναφέρουν...
Mastodon