Το χρονικό της δίκηςσε πρώτο βαθμό

Η πρωτοβάθμια δίκη άρχισε στις 20 Απριλίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020. Σε αυτό το διάστημα έλαβαν χώρα 465 δικάσιμοι. Εδώ θα βρείτε όλες τις εκπομπές μας χρονολογικά, μαζί με σύντομη περιγραφή των φάσεων και με τις αναφορές του Golden Dawn Watch.

Ενισχύστε μας για να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε την ενημέρωση

ή / or

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: [email protected]

Μετάβαση στο περιεχόμενο