Πλαίσιο λειτουργίας

Γενικές αρχές

   1. Το omniatv επιδιώκει την παραγωγή κυρίως ενημερωτικού περιεχομένου, χωρίς να αποκλείεται και η άποψη, με προτίμηση στην τεκμηριωμένη ανάλυση.
   2. Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο omniatv, ανήκει στους δημιουργούς του και διατίθεται στο κοινό με άδεια χρήσης Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή – 4.0 (διεθνές) ή μεταγενέστερη έκδοσή της. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αναδημοσιεύσουν το περιεχόμενο με κάθε τρόπο εκτός από οποιαδήποτε χρήση αποφέρει έσοδα (ασχέτως κέρδους). Σε μια τέτοια περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση συνεννόηση. Μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες της άδειας χρήσης, εδώ.
   3. Στο omniatv αποκλείεται η δημοσίευση περιεχομένου που εμπεριέχει νοοτροπίες κοινωνικής και πολιτικής επιβολής, εθνικισμού, μισαλλοδοξίας και κάθε είδους «άποψη» που προάγει τις διακρίσεις (ρατσισμό, ξενοφοβία, σεξισμό, ισλαμοφοβία, αντιεβραϊσμό, ομοφοβία, τρανσφοβία κ.τ.ό.).
   4. Το omniatv δεν ανήκει σε πολιτικούς ή μη χώρους, οργανώσεις, κόμματα ή και άλλα συμφέροντα, άσχετα αν κάποιο μέλος του ανήκει/συμμετέχει κάπου ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι:
    1. δεν εξαρτώνται οι δημοσιεύσεις μελών ή χρηστών του από την συνέπεια προς κάποια «γραμμή», πέρα από τις βασικές αρχές
    2. καμμία δημοσίευση δεν είναι πληρωμένη ή διαφημιστική
    3. την ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε δημοσίευσης φέρει ο λογαριασμός (μέλος ή χρήστης) από τον οποίο έγινε
    4. τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του omniatv συμμετέχουν σ’ αυτήν ως άτομα και όχι ως συλλογικότητες, ενώ χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι είτε άτομα είτε συλλογικότητες
   5. Όταν υπάρχουν παράπονα ή αναφορές για απαράδεκτες αναρτήσεις χρηστών, πέρα από τις ήδη αποδεκτές γενικές γραμμές, κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά, κατόπιν επικοινωνίας μελών του omniatv με τους άμεσα εμπλεκόμενους χρήστες.
   6. Κάθε μέλος ή χρήστης του OmniaTV σέβεται την προσωπικότητα κάθε άλλου μέλους ή χρήστη και δεν προβαίνει σε κακόβουλες προσβολές εναντίον των άλλων.
   7. Η εριστική συμπεριφορά σε διάλογο, η προσωπική ή δημόσια παρενόχληση άλλων χρηστών και κάθε συμπεριφορά που ενοχλεί την κοινότητα, αποτελούν λόγο αποκλεισμού ή διαγραφής κάποιου χρήστη ή συγκεκριμένου περιεχομένου.
   8. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται πρέπει να έχει, τουλάχιστον, τα εξής χαρακτηριστικά:
    1. Πραγματικά στοιχεία και όχι παραπληροφόρηση.
    2. Νοηματική σαφήνεια, συντακτική και γραμματική αρτιότητα.
    3. Σαφή διάκριση πραγματικών στοιχείων και άποψης.
    4. Τα άρθρα θα πρέπει να μην είναι γραμμένα σε γκρήκλις (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες), να μη γίνεται υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, χρωμάτων και σημείων στίξης.
   9. Κατά τη δημοσίευση άρθρων, θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη κατηγορία για το κάθε άρθρο, καθώς και οι κατάλληλες ετικέτες (tags).
   10. Δεν δημοσιεύεται πορνογραφικό περιεχόμενο.
   11. Αναδημοσιεύσεις στο omniatv γίνονται μόνο σύμφωνα με την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο δημιουργός τους.

Η ομάδα διαχείρισης

   1. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του omniatv είναι υπεύθυνα για την συντήρηση και ανάπτυξη της πλατφόρμας, την ύπαρξη υποδομής για τις εκπομπές και τις άλλες παραγωγές, καθώς και τον συντονισμό της δημιουργίας περιεχομένου.
   2. Συναντήσεις της ομάδας διαχείρισης πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση. Νέα μέλη γίνονται δεκτά στην ομάδα διαχείρισης κατόπιν πρότασης από ήδη υπάρχον μέλος, κατά την κρίση του συνόλου των μελών.
   3. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του omniatv οφείλουν να μη παραβλεφθεί κάποια σημαντική είδηση ή πληροφορία, μόνο επειδή δημοσιεύτηκε με εσφαλμένο, άσχημο ή αταίριαστο τρόπο.
   4. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του omniatv καταβάλλουν πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για επιμέλεια (τεχνικά, συντακτικά ή γραμματικά) του περιεχομένου, εάν είναι απαραίτητο, χωρίς φυσικά να αλλοιώνεται το νόημα.

Χρήστες

  1. Η εγγραφή χρηστών στο omniatv είναι ανοικτή.
  2. Βασική αρχή μας είναι ο σεβασμός του δικαιώματος ανωνυμίας ή ψευδωνυμίας στο διαδίκτυο. Έτσι, επιτρέπεται η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών.
  3. Η ομάδα διαχείρισης του omniatv θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατευτεί η ταυτότητα των χρηστών που δημοσιεύουν τεκμηριωμένες πληροφορίες, από τυχόν διώξεις, στοχοποίηση ή αντίποινα κάθε είδους.
  4. Οι χρήστες του omniatv μπορούν είτε να συνεισφέρουν δικό τους περιεχόμενο, είτε να συνεργαστούν με την ομάδα διαχείρισης για την από κοινού δημιουργία νέου.
  5. Το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες δημοσιοποιείται αφού περάσει από διαδικασία προέγκρισης, για να προληφθεί τυχόν παραβίαση των γενικών αρχών.

Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλαπλές πλατφόρμες σήμερα για την έκφραση άποψης, με πολύ πρόσφορους τρόπους για κάθε χρήστη του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε περισσότερο την δημιουργία ή αναπαραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου από τους χρήστες του μέσου.