Συλλογή υπογραφών: Να μη καταθέσει στο δικαστήριο η 12χρονη επιζώσα του κυκλώματος τράφικινγκ του Κολωνού

Κάλεσμα σε επαγγελματίες από τον χώρο της ψυχικής υγείας, της πρόνοιας και της παιδικής προστασίας, σε συνυπογραφή και εγρήγορση προκειμένου να ξεριζωθούν οι κακοποιητικές πρακτικές εις βάρος της ανήλικης επιζώσας trafficking και παιδοβιασμού από τον Κολωνό. Να μη γίνει δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για μια ακόμη καταθέση της 12χρονης, που θα οδηγήσει στον επανατραυματισμό της μετά από τουλάχιστον πέντε καταθέσεις που έχει δώσει στον πλήρως ακατάλληλο χώρο της ΓΑΔΑ.


Πάνω από ένα χρόνο, η ελληνική πολιτεία και οι θεσμοί της αποτυγχάνουν συστηματικά να προστατεύσουν το 12χρονο θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον Κολωνό, από την επαναθυματοποίηση. Συγκεκριμένα, το 12χρονο κορίτσι:

Ι) στερήθηκε του δικαιώματός του να καταθέσει όσα γνώριζε για την εκμετάλλευσή της στο αναπτυξιακά κατάλληλο, επιστημονικά επαρκές και προστατευμένο περιβάλλον του Σπιτιού του Παιδιού, όπως προβλέπει ο Νόμος για τα ανήλικα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων. Στο Σπίτι του Παιδιού, εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες συνεργάζονται με το παιδί για να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση που το αφορά. Η κατάθεση του παιδιού λαμβάνει χώρα βάσει επιστημονικά έγκριτων πρωτοκόλλων συνέντευξης και σε χώρους που είναι αναπτυξιακά κατάλληλοι για ανήλικα θύματα βίαιων εγκλημάτων. Η κατάθεση βιντεοσκοπείται ώστε το παιδί να μην είναι αναγκασμένο να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τα τραυματικά γεγονότα που έχει βιώσει, δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί αναβιώνει το τραύμα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί φράγματα στη θεραπευτική διαδικασία και τη διαδικασία επανένταξης του παιδιού σε μια ασφαλή και συναισθηματικά ευημερούσα καθημερινότητα. Αντί όλων αυτών, το 12χρονο κορίτσι μέσα στο διάστημα του ενός έτους, έχει δώσει τουλάχιστον πέντε καταθέσεις, με παρόντες εκπροσώπους της Αστυνομίας, στο τρομακτικό για ένα παιδί χώρο της ΓΑΔΑ, με πρωτόκολλα άλλα από αυτά που ενδείκνυνται για την εξέταση παιδιών-μαρτύρων, χωρίς να βιντεοσκοπούνται οι καταθέσεις της.

Εγείρονται πολλά ερωτήματα ως προς το γιατί προτάχθηκε το να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο η Αστυνομία στη διαχείριση της συμμετοχής του παιδιού στις διαδικασίες της δικαιοσύνης στις οποίες έπρεπε να συμμετάσχει, και δεν προτάχθηκε η ταυτότητα του θύματος, και κατά κύριο λόγο η ανηλικότητα, για να αποφασιστούν οι άνθρωποι και οι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών από το 12χρονο κορίτσι. Η παιδοκεντρική και θυματοκεντρική προσέγγιση αυτό θα πρότασσε ως γνώμονα των όποιων αποφάσεων. Αυτά προτάσσουν και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, αλλά και η διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού – όλα τα παραπάνω κείμενα έχουν κυρωθεί ως Νόμοι του ελληνικού κράτους.

ΙΙ) εκτέθηκε σε νέους κινδύνους από τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών της δεδομένων. Σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, είναι απαραίτητη η πλήρης μυστικότητα αναφορικά με την ταυτότητα, την κατοικία και άλλα προσωπικά στοιχεία του θύματος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, το θύμα γίνεται προσβάσιμο στους εκμεταλλευτές της, οι οποίοι μπορεί να προσπαθήσουν να το επαναπροσεγγίσουν, να το εκδικηθούν, να το τρομοκρατήσουν. Το αυτό επιβάλλεται για τα οικεία πρόσωπα του θύματος. Αντ’ αυτού, διέρρευσε μέρος της κατάθεσης του θύματος στα ΜΜΕ κατά παράβαση της εγγυοδοτικής λειτουργίας της αρχής της μυστικότητας, χωρίς μάλιστα την άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών και του ΕΣΡ. Δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του θύματος, λεπτομέρειες για την οικογένειά του, την κατοικία τους, κτλ. Ως εάν ο σκοπός ήταν ακριβώς να αφεθεί η 12χρονη βορά σε όσες και όσους είχαν συμφέρον να την εκδικηθούν, να την τρομοκρατήσουν, να διασύρουν την ίδια και την οικογένειά της, προς ίδιο όφελος.

Εξάλλου, η ελληνική πολιτεία και οι θεσμοί της είχαν αποτύχει να προστατεύσουν το παιδί από την σεξουαλική εκμετάλλευση σε πρώτο χρόνο. Η παιδική προστασία είναι βάσει νόμου ευθύνη του Κράτους. Το Κράτος, όμως, έχει εκχωρήσει πολλά χρόνια τώρα το Σύστημα παιδικής προστασίας σε ιδιώτες, και έχει σταδιακά αποδυναμώσει τις λίγες δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, μέσω μηδαμινής χρηματοδότησης, σοβαρής υποστελέχωσης και ανεπαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Οι ιδιώτες αρνούνται συστηματικά να εναρμονιστούν με το θεσμικό πλαίσιο που θέτει αυστηρές και ανελαστικές προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, και το Κράτος δεν επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι γειτονιές μας δεν υποστηρίζονται από κοινοτικές δομές κοινωνικής φροντίδας, υποστήριξης των οικογενειών και παιδικής προστασίας. Τέτοιες δομές, στελεχωμένες με κατάλληλες και επαρκείς σε αριθμό επαγγελματίες, εκπαιδευμένες σε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, θα ήταν τα μάτια και τα αυτιά της πολιτείας στις γειτονιές. Θα ήταν ένα σημείο αναφοράς για εμάς, τους πολίτες, να αναφέρουμε ανησυχίες μας και για τα παιδιά να εκμυστηρευτούν την βία που μπορεί να βιώνουν. Πολλά σοβαρά και βίαια εγκλήματα θα είχαν προβλεφθεί. Δεν θα είχαν συμβεί ποτέ.

Εν κατακλείδι, η ελληνική πολιτεία δεν διασφάλισε με κανέναν τρόπο και συνεχίζει να μην διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον του 12χρονου θύματος, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Αντ’ αυτού, τις έχει στερήσει βασικά δικαιώματα που της αναγνωρίζονται από τον Νόμο: το δικαίωμα στην ασφάλεια και την προστασία από την επαναθυματοποίηση, το δικαίωμα στην ανάπτυξη και την ευημερία, το δικαίωμα της ουσιαστικής και αναπτυξιακά κατάλληλης συμμετοχής στις διαδικασίες που την αφορούν, το δικαίωμα της προστασίας από κάθε μορφή διάκρισης, μεταξύ άλλων.

Ζητούμε: Μια δίκαιη και με διαφάνεια δίκη.

Να μην υποστεί για πολλοστή φορά το παιδί το μαρτύριο άλλης μίας κατάθεσης, που ισούται με αναβίωση όλων των τραυματικών γεγονότων που υπέστη στα χέρια των εκμεταλλευτών της. Εξάλλου, η διεκδίκηση των κατηγορούμενων για επανάληψη της κατάθεσης σε μια τέτοια υπόθεση μόνο την πρόθεσή τους για αποδιοργάνωση και ψυχική εξουθένωση του θύματος καταδεικνύει. Εκδίκηση και τρομοκρατία, προς ίδιον όφελος. Οι περαιτέρω καταθέσεις για δήθεν αναπάντητα ερωτήματα ενέχουν επιπλέον τον κίνδυνο της επιμόλυνσης, ακόμα και της καταστροφής της μνήμης, καθώς πρόκειται για έναν μηχανισμό ιδιαίτερα περίπλοκο και εξαιρετικά εύθραυστο, οδηγώντας σε αντίθετα αποτελέσματα. Αν τα στοιχεία που έως σήμερα έχουν συλλεχθεί κριθούν ως ανεπαρκή, το λάθος βαρύνει τα πρόσωπα που αποφάσισαν να μην ισχύσει ο νόμος για την κατάθεση και τους επαγγελματίες που ανέλαβαν αυτή την διαδικασία.

Τυχόν αποδοχή εκ μέρους του δικαστηρίου του αιτήματος υπεράσπισης θα αποτελέσει σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και θα αντιτίθεται στην επιστήμη και στο Δίκαιο.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε έως ότου αποδοθεί η δικαιοσύνη, όπως την εννοεί η κοινωνική συνείδηση και οι σαφείς νομικοί κανόνες.

Παραμένουμε δίπλα στην επιζώσα, προστατεύοντάς την, με όλες μας τις δυνάμεις!

Υπογραφές

Επαγγελματίες από τον χώρο της ψυχικής υγείας, της πρόνοιας και της παιδικής προστασίας  Οι μέχρι στιγμής υπογραφές:

  Α/ΑΟνοματεπώνυμοΙδιότητα
  1Κορίνα ΧατζηνικολάουΕπίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
  2Σοφία ΚωνσταντέλλιαΚοινωνική Λειτουργός, π. Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής
  3Όλγα ΘεμελήΚαθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (ειδίκευση στις μαρτυρικές καταθέσεις και τη δικανική εξέταση ανήλικων θυμάτων κακοποίησης)
  4Υακίνθη ΠαρασκευοπούλουΚλινική Ψυχολόγος MSc
  5Δρ Παναγιώτα ΣιφνιούΕγκληματολόγος
  6Αμαλία ΑτσαλάκηΨυχολόγος
  7Θεόδωρος ΜεγαλοοικονόμουΨυχίατρος
  8Μαρία ΓκούσιαΔικηγόρος, Ε.ΔΙ.Π. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  9Σταματίνα ΠούλουΔικηγόρος, π.μ. Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών
  10Ματίνα ΤαβουλαρέαΚοινωνική Λειτουργός
  11Στέργιος ΣιφνιόςΚοινωνικός Λειτουργός
  12Αγγελική ΚυβέλουΨυχοθεραπεύτρια, Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών/τριών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  13Σωτήρης ΣωτηριάδηςΛογοθεραπευτής, π. Πρόεδρος Κ.Κ.Π. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
  14Ηρώ ΖαβογιάννηΠολιτικός Επιστήμονας
  15Δέσποινα ΟικονόμουΚοινωνική Λειτουργός , Διευθύντρια της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας – Ελληνικός Κλάδος
  16Ματθαίος ΤζουβαλάςΗλεκτρολόγος- Μηχανολόγος, π. Αντιπρόεδρος ΚΚΠΠΑ
  17Κυριακή ΣουρήΔικηγόρος
  18Άσπα ΜπινιώρηΨυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
  19Έμμυ ΚουτσοπούλουΨυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια
  20Πάσχου ΠαρασκευήΨυχίατρος, Ψυχαναλύτρια
  21Αθηνά ΒαδαλουκαΑν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΕΚΠΑ
  22Μαρία ΧατζηελευθερίουΠαιδοψυχίατρος
  23Δημήτρης ΠλουμπίδηςΨυχίατρος
  24Βασιλική ΚατριβάνουΨυχολόγος, πρώην Βουλεύτρια
  25Δημήτρης ΦωτεινόςΟμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
  26Μυρσίνη ΠυκνήΚοινωνιολόγος
  27Ελένη ΣωτηροπούλουΚοινωνική Λειτουργός
  28Απόστολος ΑλεξόπουλοςΟμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  29Εύη ΚαραγεώργουΚλινική ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια
  30Χρύσα ΚανδύλαΚοινωνική λειτουργός
  31Μαρία ΖερβούΚοινωνική λειτουργός
  32Έφη ΓερανίουΚοινωνική λειτουργός
  33Τέση ΛαζαράτουΨυχοθεραπεύτρια
  34Όλγα ΛιάλαρηΚοινωνιολόγος, Καθηγήτρια
  35Χαράλαμπος ΜάντζιαρηςΕπιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Κολωνίας
  36Στέλιος Πλιάκηςπ. Διοικητής ΟΠΕΚΑ Μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος
  37Άννα ΚασάπογλουΔιδάκτωρ Εγκληματολογίας
  38Γιώργος ΑγγελόπουλοςΑν. καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας, ΑΠΘ
  39Παρασκευή ΖαγούραΝομικός, Εγκληματολογος, Επιμελήτρια Ανηλίκων
  40ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΟΥτ.Πρόεδρος UNICEF Ελλάδας
  41Υβόν ΚοσμάΕπίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
  42Δέσποινα ΔριβάκουΨυχολογος
  43Φιλάνθη ΟικονομάκουΚλινικός ψυχολόγος , ψυχοθεραπεύτρια
  44Ελένη ΣπυροπούλουΨυχολόγος
  45Φωτεινή ΓκότσηΨυχολόγος
  46Vicky KollitiriΨυχολόγος
  47Μαρία ΠαναγιωτάκηΨυχολόγος -Κοινωνιολόγος
  48Κογιαννακη ΕυαΝομικός
  49Miriallaki FridaΣυνταξιούχος νοσηλεύτρια Παίδων
  50Θεωνη Φανή ΤριανταφυλλουΚλινικός ψυχολογος
  51βασιλική ΛιαπάκηΚοινωνική Λειτουργός
  52Δημήτρης ΚόροςΔικηγόρος , Δρ Σωφρονιστικής Πολιτικής
  53Νεφέλη ΣιούτηΨυχίατρος
  54Λυδάκη ΠαρασκευήΨυχολόγος
  55Μαρία ΤσούγκουΨυχίατρος παιδιών και εφήβων
  56Ιωάννης Γκούβαςκοινωνιολόγος
  57Άννα ΓκιουλέκαΨυχολόγος-Ερευνήτρια Δημόσιας Υγείας
  58Μιχάλης ΖουμάκηςΨυχολόγος
  59Αθηνά ΜανουκαΚοινωνική Λειτουργός
  60Δανάη ΠαπαδοπούλουΨυχολόγος
  61Αξιώτη ΑργυρώΨυχίατρος
  62Χαρά ΟρφανουδάκηΔικηγόρος
  63ΜΑΓΔΑ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  64Φενέκου ΒασιλικήΚλινική Ψυχολόγος
  65Νεφέλη Παπαγεωργιουψυχολογος
  66Μαρία ΠιπεριάΚλινική Ψυχολόγος
  67Ευαγγελία ΔημάδηΨυχολόγος-Εγκληματολόγος
  68Ανδρέας ΚρεμμύδαςAlcohol & Drug Counselor
  69Κρίστι ΝτέντιαΚοινωνική Επιστήμονας
  70Ειρήνη ΠαρίσσηΨυχολόγος
  71Αγγελική ΣπυροπούλουΚαθηγήτρια Πανεπιστημίου
  72Μεταξία ΣταυριανάκηΚοινωνική Λειτουργός, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
  73Βουτυρακος Παναγιώτηςπαιδοψυχιατρος Διευθυντής Δομής Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πειραιά
  74Ιωάννης ΠετσαςΔεν. Σωφρονιστικής Πολιτικής
  75Σταύρος- Αντώνιος ΚουβαράςΚοινωνικός Λειτουργός- Ψυχοθεραπευτής
  76ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ
  77ΦΛΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- Unaccompanied Minors Advocate
  78Μιχαήλ ΒραχνάκηςΚαθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  79ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΔικηγόρος -Δρ. Εγκληματολογίας
  80Ελευθερία ΠαππάΔιοικητική Υπάλληλος/Κοινωνική Επιστήμονας
  81Ψαρράκου ΜαρίαΨυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
  82ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ
  83Κωνσταντίνα ΕικοσιπεντάρχουΚοινωνική Λειτουργός/Δραματοθεραπεύτρια
  84Ζωή ΓιαννούσηΨυχολόγος
  85Αιμιλια ΜπεσηΨυχολογος
  86Καίτη ΘεοχάρηΠρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Ασθενών &Φιλων Πασχόντων από Σπάνια Λυσοσωμικά Νοσήματα “η Αλληλεγγύη¨
  87Βασιλική ΠιταράΚλινική ψυχολόγος
  88Άννα ΦτερνιάτηΜέλος ΔΕΠ
  89Μάνη ΚαλλιόπηΕργοθεραπευτρια
  90Ιωάννης ΠετσαςΔρ. Σωφρονιστικής Πολιτικής
  91Θανάσης ΓκιούραςΚαθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
  92Σοφία ΑυγητιδουΚαθηγήτρια Α.Π.Θ.
  93Γιώτα ΜάνθουΨυχολόγος
  94Μαλαματή ΣωτηρίουΨυχολόγος
  95Ξένια Πετροπούλουλογοθεραπεύτρια
  96Ανθή ΒασιλακοπούλουΚοινωνική Λειτουργός
  97Νικολέτα ΧαβελέΚοινωνική Λειτουργός
  98ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΙΑΤΡΟΣ πρ. αντιπροεδρος ΚΚΠΔΕ
  99Γεωργία ΚορρέΨυχολόγος
  100Φώφη ΑλεβίζουΔικηγόρος
  101Ιωαννα ΒονικακηΚλινική Ψυχολόγος MSc
  102Ιωάννα ΔρόσουΔημοσιογράφος, εγκληματολογος
  103ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  104Μαριάννα ΚονδύληΟμ. καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών
  105Βασιλική ΚατριβάνουΨυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
  106Θεώνη ΜαυρόγιαννηΨυχολόγος. ΕΔΙΠ Πανεπιστήμιο Πατρών
  107Βικτωρία ΒασιλοπούλουΣυντ/χος Εκπαιδευτικός – Κοινωνιολόγος
  108Θανασης ΤσελιοςΦροντιστης ξενωνα ανηλικων προσφυγων
  109Άκης ΓιοβαζολιάςΚαθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  110Κατερίνα ΚούτραΕπίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας
  111Ανδρέας ΚαστελλάκηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
  112ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  113Μαρία ΦραγκιουδακηΚοινωνική λειτουργός
  114Γιώτα ΜάνθουΨυχολόγος
  115Καββαλου ΜαρίαΨυχολόγος
  116Κατερίνα ΠαπαθεοφίλουΚοινωνική λειτουργός
  117Τσικνάκη ΕλένηΚοινωνική Λειτουργός
  118ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥΨυχίατρος παιδιού και εφήβου
  119Δήμητρα ΝικολακοπούλουΚοινωνική λειτουργός
  120Στέλλα ΧαριτάκηΠαιδοψυχίατρος
  121Ελενη Ραφαέλα ΘεοφανοπούλουΚοινωνική λειτουργός
  122Ειρήνη ΚαλοτεράκηΚοινωνική λειτουργός
  123Τζίνη (Βιργινία) ΤριανταφυλλλίδουΨυχολόγος
  124Έβελυν ΑγγελοπούλουΣύμβουλος Ψυχικής Υγείας
  125Αγγελική ΣπυροπούλουΚαθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  126Κανακάρη Αναστασία -ΤεσηΚοινωνιολόγος
  127ΜΑΡΩ ΓΕΡΜΑΝΟΥΟμότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ
  128Γεωργίου ΠαναγιώταΨυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
  129ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Δ.Ψ..Υ. Κ.Π ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  130ΡΟΔΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
  131Λένα ΑσλανίδουΨυχοθεραπεύτρια / Εκπαίδευση Ενηλίκων
  132Χριστίνα ΑζοπούλουΚοινωνική Λειτουργός- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
  133Ματίνα ΣωτηροπούλουΨυχολόγος
  134Zηνδρου AντωνιαΨυχολογος
  135Αθηνά ΨυχογυιουΚοινωνική λειτουργός
  136Χρύσα ΤσόντζολουΚοινωνική Λειτουργός- Msc CBT Ψυχοθεραπεία
  137Ρουμπίνη ΘηβαίουKοινωνική Λειτουργός
  138ΓΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
  139Σωτήρης ΛαϊνάςΨυχολόγος, Δρ. Ψυχολογίας
  140Μάρθα ΣπανούΚοινωνική Λειτουργός

  Στηρίξτε το omniatv:

  Σχόλια

  4.5 2 votes
  Βαθμολογία άρθρου
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Σχόλια
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Μετάβαση στο περιεχόμενο